Ansökningsomgång nr 11 planeras vara öppen 15 augusti – 30 september 2019. Prioritering av inkomna ansökningar i denna ansökningsomgång sker vid styrkommittéernas möte i januari 2020.

 

Ansökningsomgång nr 10 – 15 april – 28 maj 2019. Alla fyra insatsområden är öppna för ansökningar om EU-medel. När det gäller norska IR-midler så är alla insatsområden öppna inom delområde Sápmi men inom delområde Nord är bara insatsområde Forskning och innovation öppen under denna ansökningsomgång . Prioritering av inkomna ansökningar i denna ansökningsomgång sker vid styrkommittéernas möte i oktober 2019.

Inkomna ansökningar Interreg Nord call 10

 

Ansökningsomgång 9 i Nordprogrammet öppen 14 december 2018 – 28 februari 2019.
Inkomna ansökningar Interreg Nord call 9

Prioritering av inkomna ansökningar i denna ansökningsomgång sker vid styrkommittéernas möte i maj 2019.