Här samlar vi de blanketter och mallar som ni kommer att behöva i ert projekt för att ansöka om stöd, under tiden ni genomför ert projekt och då det är tid för att avsluta det.

Min Ansökan
Min ansökan Guide version 2018-04-11


Ansöka om stöd
Beskrivning av projektidé 
Intyg de minimis
Försäkran om medfinansiering 

Den här mallen kan användas som hjälp vid ifyllnad av budget i Min ansökan: Budgetmall 2014-2020 Interreg Nord


Redovisning av kostnader och finansiering till nationell kontrollant
Redovisning av kostnader och finansiering till nationell kontrollant
Lägesrapport  till nationell kontrollant 
Arbetsbeskrivning  EU-projekt
Personalkostnadssammanställning
Tidrapport 


Ansökan om utbetalning
Läges- slutrapport version 2017-04-01

Anvisningar Läges- slutrapport version 2017-04-01

Bilaga a) Indikatorer och näringslivets deltagande
Bilaga b) Intyg de minimis
Bilaga c) Stöd enligt gruppundantag
Bilaga d) Norsk budget


Övrigt

Affisch (A3) Uppdaterad 191005.