Här samlar vi de blanketter och mallar som ni kommer att behöva i ert projekt för att ansöka om stöd, under tiden ni genomför ert projekt och då det är tid för att avsluta det.

Min Ansökan
Min ansökan Guide version 2018-04-11


Ansöka om stöd
Beskrivning av projektidé 
Intyg de minimis
Försäkran om medfinansiering 


Redovisning av kostnader och finansiering till nationell kontrollant
Redovisning av kostnader och finansiering till nationell kontrollant
Lägesrapport  till nationell kontrollant 
Arbetsbeskrivning  EU-projekt
Personalkostnadssammanställning
Tidrapport 


Ansökan om utbetalning
Läges- slutrapport version 2017-04-01

Anvisningar Läges- slutrapport version 2017-04-01

Bilaga a) Indikatorer och näringslivets deltagande
Bilaga b) Intyg de minimis
Bilaga c) Stöd enligt gruppundantag
Bilaga d) Norsk budget


Övrigt

Affisch (A3)