Nordprogrammet

Till höger hittar du frågor och svar.

När är nästa ansökningsomgång?
Ansökningsomgång 9 planeras vara öppen 14 december 2018 – 28 februari 2019.

Vilka är insatsområdena?
1. Forskning och utveckling, 2. Entreprenörskap, 3. Kultur och miljö, 4. Gemensam arbetsmarknad

Vem kan ansöka om stöd?
Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person – privat eller offentlig. Exempel på offentlig juridisk person kan vara universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person kan vara aktiebolag, handelsbolag samt ideella och ekonomiska föreningar.

Viktiga datum
Dessa datum gäller för parter inom EU. Slutdatum för ett enskilt projekts projektperiod är den 31 december 2021. Sista datum för att lämna in slutredovisning till nationella kontrollanter är den 28 februari 2022Sista datum att ansöka om slututbetalning via www.minansökan.se är den 31 maj 2022.

Viktige datoer ( för norska parter)
Alle prosjekter må være avsluttet innen 31. Desember 2021.

For norske prosjektpartnere må sluttrapport og revisorbekreftet regnskap sendes innen 31 jaunar 2022 gjennom regionalforvaltning.no. For EU partnere den 28. Februar 2022.