Nordprogrammet

Till höger hittar du frågor och svar.

När är nästa ansökningsomgång?
Sjätte ansökningsomgången i Nordprogrammet är öppet mellan 1 juni 2017 till 4 september 2017.

Vilka är insatsområdena?
1. Forskning och utveckling, 2. Entreprenörskap, 3. Kultur och miljö, 4. Gemensam arbetsmarknad

Vem kan ansöka om stöd?
Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person – privat eller offentlig. Exempel på offentlig juridisk person kan vara universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person kan vara aktiebolag, handelsbolag samt ideella och ekonomiska föreningar.