Nordprogrammet

Till höger hittar du frågor och svar.

När är nästa ansökningsomgång?
Sjätte ansökningsomgången i Nordprogrammet är öppet mellan 1 juni 2017 till 4 september 2017.

Vilka är insatsområdena?
1. Forskning och utveckling, 2. Entreprenörskap, 3. Kultur och miljö, 4. Gemensam arbetsmarknad

Vem kan ansöka om stöd?
Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person – privat eller offentlig. Exempel på offentlig juridisk person kan vara universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person kan vara aktiebolag, handelsbolag samt ideella och ekonomiska föreningar.

Viktiga datum
Slutdatum för ett enskilt projekts projektperiod är den 31 december 2021. Sista datum för att lämna in slutredovisning till nationella kontrollanter är den 28 februari 2022Sista datum att ansöka om slututbetalning via www.minansökan.se är den 31 maj 2022.