circle-icon-red-letter

Hakeminen

Yhdeksäs hakukierros suljettiin 28. helmikuuta 2019. Hakukierros nro 10 suunnitellaan avattavaksi 15. huhtikuuta- 28. toukokuuta 2019 välisenä aikana.

circle-icon-red-portfolio

Hankkeet

Täältä voit saada lisätietoa kaikista Pohjoinen-ohjelman myönnetyistä hankkeista 2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Hankekäsikirja

Tästä löydät lisätietoa ja tukea hankkeen eri prosesseihin.


EU-ohjelma Interreg Pohjoinen tukee rajat ylittävää yhteistyötä ja sen tarkoituksena on taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen vahvistaminen kaudella 2014-2020. Pohjoinen-ohjelman kokonaisvaltainen tavoite on ohjelma-alueen kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen. Ohjelman piiriin kuuluvat Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Suomi, Pohjois-Norja sekä saamelaisalueet.

Alue eroaa muista Euroopan alueista omien erityispiirteidensä kylmän ilmaston, kaamoksen, suurten luonnonalueiden ja runsaiden luonnonvarojensa vuoksi.


Uutisia:

Arctic Project Awards 2019 Preannouncement

Arctic Project Awards 2019 Preannouncement The third edition of the Arctic Awards …

Kuukauden hanke – Sámi musihkkaakademiija

Sámi musihkkaakademiija -hankkeessa kehitetään ja luodaan koulutusverkosto, jonka …

Yhdeksäs hakukierros on sulkeutunut

Pohjoinen-ohjelman yhdeksäs haukuierros on nyt sulkeutunut ja ohjelmaan on tullut 19 hakemusta: …
  • Arctic Project Awards 2019 Preannouncement

    Arctic Project Awards 2019 Preannouncement The third edition of the Arctic Awards …
  • Kuukauden hanke – Sámi musihkkaakademiija

    Sámi musihkkaakademiija -hankkeessa kehitetään ja luodaan koulutusverkosto, jonka …
  • Yhdeksäs hakukierros on sulkeutunut

    Pohjoinen-ohjelman yhdeksäs haukuierros on nyt sulkeutunut ja ohjelmaan on tullut 19 hakemusta: …