circle-icon-red-letter

Hakeminen

Viides haukieros 1 marraskuuta 2016-1 helmikuuta 2017 kaikki toimintalinjat avoinna Pohjoinen ja Sápmin osa-alueilla.

circle-icon-red-portfolio

Hankkeet

Täältä voit saada lisätietoa kaikista Pohjoinen-ohjelman myönnetyistä hankkeista 2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Hankekäsikirja

Tästä löydät lisätietoa ja tukea hankkeen eri prosesseihin.


EU-ohjelma Interreg Pohjoinen tukee rajat ylittävää yhteistyötä ja sen tarkoituksena on taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen vahvistaminen kaudella 2014-2020. Pohjoinen-ohjelman kokonaisvaltainen tavoite on ohjelma-alueen kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen. Ohjelman piiriin kuuluvat Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Suomi, Pohjois-Norja sekä saamelaisalueet.

Alue eroaa muista Euroopan alueista omien erityispiirteidensä kylmän ilmaston, kaamoksen, suurten luonnonalueiden ja runsaiden luonnonvarojensa vuoksi.


Uutisia:

Päivitetty hankeasiakirja

Nyt hankeasiakirja on päivitetty. Päivitys koskee ensi sijassa henkilöstökustannuksia ja …

Infotilaisuus – Rajattomia hankkeita rajattomille ideoille

Varatkaa jo nyt 7. joulukuuta kalenteriinne! Infotilaisuus: 7. joulukuuta, 2016, klo. 12.30 …

Uusia hankkeita

Pohjoinen- ohjelman hallintokomiteoiden neljäs kokous pidettiin 12. lokakuuta. Kokouksessa …
  • Päivitetty hankeasiakirja

    Nyt hankeasiakirja on päivitetty. Päivitys koskee ensi sijassa henkilöstökustannuksia ja …
  • Infotilaisuus – Rajattomia hankkeita rajattomille ideoille

    Varatkaa jo nyt 7. joulukuuta kalenteriinne! Infotilaisuus: 7. joulukuuta, 2016, klo. 12.30 …
  • Uusia hankkeita

    Pohjoinen- ohjelman hallintokomiteoiden neljäs kokous pidettiin 12. lokakuuta. Kokouksessa …