circle-icon-red-letter

Hakeminen

Hakukierros nro 11:  15. elokuuta – 30. syyskuuta 2019.

circle-icon-red-portfolio

Hankkeet

Täältä voit saada lisätietoa kaikista Pohjoinen-ohjelman myönnetyistä hankkeista 2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Hankekäsikirja

Tästä löydät lisätietoa ja tukea hankkeen eri prosesseihin.


EU-ohjelma Interreg Pohjoinen tukee rajat ylittävää yhteistyötä ja sen tarkoituksena on taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen vahvistaminen kaudella 2014-2020. Pohjoinen-ohjelman kokonaisvaltainen tavoite on ohjelma-alueen kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen. Ohjelman piiriin kuuluvat Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Suomi, Pohjois-Norja sekä saamelaisalueet.

Alue eroaa muista Euroopan alueista omien erityispiirteidensä kylmän ilmaston, kaamoksen, suurten luonnonalueiden ja runsaiden luonnonvarojensa vuoksi.


Uutisia:

Writing the history of the future for Sami duojár

The goal of the Interreg Nord project AIDA (Arctic Indigenous Design Archives) is to strengthen …

Uudet hankkeet!

Saamelaisuutta näkyvämmäksi Euroopan tasolla, Interreg Pohjoinen – ohjelman …

Kuukauden hanke-Arctic Labour – Cross Border Mobility

Arctic Labour -hankkeen päätavoitteena on lisätä tietoisuutta ja kiinnostusta pohjoisessa …
  • Start-up meeting Haparanda 11.10.2019

    Powerpointpresentation from the meeting: Start-up meeting Haparanda …
  • Writing the history of the future for Sami duojár

    The goal of the Interreg Nord project AIDA (Arctic Indigenous Design Archives) is to strengthen …
  • Yhdestoista hakukierros on sulkeutunut

    Pohjoinen-ohjelman yhdestoista haukuierros on nyt sulkeutunut ja ohjelmaan on tullut 32 …