Interreg Pohjoinen

On the right side you will find questions and answers.

Milloin seuraava hakukierros alkaa ja päättyy?
Yhdeksäs hakukierros suunnitellaan avattavaksi 14. joulukuuta 2018- 28. helmikuuta 2019 välisenä aikana.

Mitä toimintalinjoja ohjelma sisältää?
1. Tutkimus ja kehitys, 2. Yrittäjyys, 3. Kulttuuri ja ympäristö, 4. Yhteiset työmarkkinat

Kuka voi hakea tukea?
Tukea hakevan tulee olla yksityinen tai julkinen oikeushenkilö. Julkisia oikeushenkilöitä voivat olla esimerkiksi yliopistot ja korkeakoulut, alueelliset liitot, kunnat, maakäräjät tai valtion viranomaiset. Yksityisiä oikeushenkilöitä voivat olla esimerkiksi osakeyhtiöt, kauppayhtiöt sekä aatteelliset ja taloudelliset yhdistykset.

Tärkeitä päivämääriä
Yksittäisen hankkeen raportointikausi on päätettävä viimeistään 31. joulukuuta 2021. Kansalliselle tarkastajalle tehtävä selvitys on jätettävä viimeistään 28. helmikuuta 2022. Maksatushakemus www.minansökan.se- järjestelmään on tehtävä viimeistään 31. toukokuuta 2022.