Arctic Project Awards

We are launching a new project competition called the Arctic Project Awards! The award highlights good practice projects focused on topics of particular relevance to the Arctic …

Uusia hankkeita priorisoitu

Sápmi osa- alueen hallintokomitea priorisoi saamelaisen kulttuuriperinnön ja kielen kehittämistä priorisoimalla …

Kuudes hakukierros

Onko teillä hankeideoita, jotka koskevat tutkimustyötä, yrittäjyyttä, kulttuuria ja ympäristöä tai yhteisiä työmarkkinoita? Siinä tapauksessa meillä on 15,3 miljoonaa …

Arctic Project Clustering Event 10-11 May 2017

The Arctic Project Clustering Event held in Skellefeå May 10-11th 2017 gathered more than 90 participants from the programme areas of Botnia-Atlantica, Interreg Nord, Northern …