Länsstyrelsen Norrbotten har utsetts till Förvaltande myndighet för Nordprogrammet. Förvaltande myndighet har upprättat ett gemensamt sekretariat för att bistå den förvaltande myndigheten, styrkommittén och övervakningskommittén när de utför sina respektive uppgifter. Utöver det gemensamma sekretariatet finns en informationspunkt i Finland med personal i Rovaniemi vid Lapplands förbund.

För det norska deltagandet finns sekretariatet i Tromsö vid Troms fylkeskommune för delområdena Nord och Sápmi, samt för sydsamiska aktiviteter inom delområde Sápmi vid Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Länsstyrelsen Norrbotten

Länsstyrelsen Norrbotten
971 86 LULEÅ
Tel: +46 (0)10-225 50 00
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/norrbotten
E-post: förnamn.efternamn@lansstyrelsen.se
E-post Interreg Nord:interregnord.norrbotten@lansstyrelsen.se

Iiris Mäntyranta
Programdirektör
+46 (0)10-2255376

Veronica Estling
Utbetalningar och förvaltning
+46 (0)10-2255278

Jonas Wasserman
Utbetalningar och förvaltning
+46 (0)10-2255453

Handläggare
Christoffer Björkman
+46 (0)10-2255528

Anna-mari Ruisniemi
+46 (0)10-2255417

 

Kommunikation
Paulina Henriksson
+46 (0)10-225 53 17

Sametinget

Box 90
S-981 22 KIRUNA
Tel: +46 (0)980 780 30
Hemsida: www.sametinget.se
E-post: kansli@sametinget.se
Besöksadress: Köpmangatan 58, Östersund

Helen Bergkvist
Handläggare
+46 (0) 63 15 08 55

Nationella kontrollanter Sverige

Ann-Charlotte Hultmo
+46 (0)10-2255314

Åsa Gåverud

+46 (0)10-2255229

Troms fylkeskommune

Stabssjefen, v/Internasjonal avdeling
Postboks 6600
N-9296 TROMSØ
Tel: +47 77 78 80 00
Hemsida: www.tromsfylke.no

Ian Jawahir
+47 77 78 81 68, +47 47 45 53 57
fornamn.efternamn@tromsfylke.no

Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus, Interregsekretariatet
Postboks 2560
7735 Steinkjer

Sidsel Trønsdal
Tel: +47 74 17 52 17 / +47 924 53 163 (mob)

E-post: sidtr@trondelagfylke.no

Hjemmeside: www.trondelagfylke.no

Lapplands förbund

PL 8056
FIN-96100 ROVANIEMI
Hemsida: www.lapinliitto.fi

Anna-Mari Auniola
+358 400 762372
fornamn.efternamn@lapinliitto.fi