Länsstyrelsen Norrbotten har utsetts till Förvaltande myndighet för Nordprogrammet. Förvaltande myndighet har upprättat ett gemensamt sekretariat för att bistå den förvaltande myndigheten, styrkommittén och övervakningskommittén när de utför sina respektive uppgifter. Utöver det gemensamma sekretariatet finns en informationspunkt i Finland med personal i Rovaniemi vid Lapplands förbund.

För det norska deltagandet finns sekretariatet i Tromsö vid Troms fylkeskommune för delområdena Nord och Sápmi, samt för sydsamiska aktiviteter inom delområde Sápmi vid Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Länsstyrelsen Norrbotten

Länsstyrelsen Norrbotten
971 86 LULEÅ
Tel: +46 (0)10-225 50 00
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/norrbotten
E-post: förnamn.efternamn@lansstyrelsen.se
E-post Interreg Nord:interregnord.norrbotten@lansstyrelsen.se

Lena Anttila
Enhetschef Förvaltning
+46 (0)10-2255232

Veronica Estling
Utbetalningar och förvaltning
+46 (0)10-2255278

Jonas Wasserman
Utbetalningar och förvaltning
+46 (0)10-2255453

Handläggare

Christoffer Björkman
+46 (0)10-2255528

Anna-mari Ruisniemi
+46 (0)10-2255417

Iiris Mäntyranta
+46 (0)10-2255376

Carola Medelid
+46 (0)10-2255373

Sametinget

Box 90
S-981 22 KIRUNA
Tel: +46 (0)980 780 30
Hemsida: www.sametinget.se
E-post: kansli@sametinget.se
Besöksadress: Köpmangatan 58, Östersund

Helen Bergkvist
Handläggare
+46 (0) 63 15 08 55

Nationella kontrollanter Sverige

Ann-Charlotte Hultmo
+46 (0)10-2255314

Åsa Gåverud

+46 (0)10-2255229

Troms fylkeskommune

Stabssjefen, v/Internasjonal avdeling
Postboks 6600
N-9296 TROMSØ
Tel: +47 77 78 80 00
Hemsida: www.tromsfylke.no

Ian Jawahir
+47 77 78 81 68, +47 47 45 53 57
fornamn.efternamn@tromsfylke.no

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkets Hus, Interreg-sekretariat
N-7735 STEINKJER
Tel: +47 74 11 10 00
Hemsida: www.ntfk.no

Sidsel Trønsdal
+47 74 11 10 55
fornamn.efternamn@ntfk.no

Lapplands förbund

PL 8056
FIN-96100 ROVANIEMI
Hemsida: www.lapinliitto.fi

Anna-Mari Auniola
+358 400 762372
fornamn.efternamn@lapinliitto.fi