Arctic Project Awards

We are launching a new project competition called the Arctic Project Awards! The award highlights good practice projects focused on topics of particular relevance to the Arctic …

Nya projekt prioriterade

Styrkommittén för delområde Sápmi stöttar utveckling av samiskt kulturarv och språk genom att prioritera projektet …

Ansökningsomgång 6

Har ni idéer inom forskning, entreprenörskap, kultur och miljö eller gemensam arbetsmarknad så har vi 15,3 miljoner € som väntar på goda projektidéer från er. Ni kan få …

FRAMTIDENS SNOWBOARDs TILLVERKAS av TÅNG!

Den 30 maj 2017 hölls det femte mötet med styrkommittén för Interreg Nord. Styrkommittén prioriterade EU-stöd för ca 31 miljoner kronor till sex gränsöverskridande …

Arctic Project Clustering Event 10-11 May 2017

The Arctic Project Clustering Event held in Skellefeå May 10-11th 2017 gathered more than 90 participants from the programme areas of Botnia-Atlantica, Interreg Nord, Northern …