Månadens projekt – Sámi musihkkaakademiija

Inom ramarna för projektet Sámi musihkkaakademiija utvecklas och skapas ett utbildningsnätverk i syfte att utveckla och stärka den samiska musiken som utkomstkälla. Detta …

Nionde ansökningsomgången har stängt

Vi har nu stängt den nionde ansökningsomgången i Nordprogrammet och det har kommit in 19 ansökningar:Interreg Nord call 9 För mer information om hur beredningsprocessen ser …

Diehtojuohkin ja prošeaktarávven

Interreg Davvi-prográmma doarju rádjerasttildeaddji ovttasbarggu miehtá Sámi. Dál lágidit mii diehtojuohkima gos muitalit eambbo makkár prošeavttaide prográmma sáhttá …

Norska IR-midler i call 10

Ansökningsomgång nr 10 planeras vara öppen 15 april – 28 maj 2019. Alla fyra insatsområden är öppna för ansökningar om EU-medel.   När det gäller norska …