Månadens projekt – Less-PFAS

Hållbar hantering av PFAS förorenade material Vad är PFAS? Per- och polyfluoroalkylerade ämnen (PFAS) är ett samlingsnamn för en stor mängd kemikalier, som utgör ett …

Similiar challenges for the northern municipalities

The Interreg Nord project EEBAK – ”Improving Energy Efficiency in Arctic Buildings” aims to increase cross-border exchange in energy efficiency knowledge and experience from …

New possibilities for Åsa

The aim of the Interreg Nord project “Ny mat från Arctic” was to increase the competitiveness, growth and profitability of food companies in the northernmost parts of …

Månadens projekt – HALTI

Etableringen av et grenseoverskridende samarbeidsområde/ Rájáid rasttildeaddji ovttasbargoguovllu hábmen/ Creating transboundary cooperation area Målet med …