Fortsatt stort intresse för Nordprogrammet

Vi har nu stängt den andra ansökningsomgången i Nordprogrammet och det har kommit in 23 ansökningar. Störst intresse finns denna gång inom insatsområdet Forskning och …

Snart är det semestertider!

Under vecka 26-34 kan det vara svårare att nå just den person du söker. Följande personal finns på plats för att hjälpa dig med frågor om ansökningar under …

Nya projekt!

Den 11 juni 2015 hölls det första prioriteringsmötet i Nordprogrammet för delområde Nord och delområde Sápmi. Styrkommittéerna prioriterade 15 projekt.   Om ni …

Ansökningsomgångar

Andra ansökningsomgången för Interreg Nord 2014-2020 kommer att vara öppen mellan 1 juni 2015 till och med den 31 augusti  2015. Ansökan ska ske elektroniskt via ”Min …

Ledamöter styrkommittéer

Sveriges, Finlands och Norges regeringar har i samråd med de regionala myndigheter som har regionalt utvecklingsansvar och Sametingen kommit överens om att …