Buori Sámi álbmotbeaivvi!

Buori Sámi álbmotbeaivvi! Hyvää saamelaisten kansallispäivää! Grattis alla samer på …

Ansökningsomgångar 2019

Nordprogrammet kommer att ha tre ansökningsomgångar under detta år, enligt följande: Call 9: 2018-12-14 – 2019-02-28 Call 10: 2019-04-15 – 2019-05-28 Call 11: …

2nd Arctic Clustering Project Call

  To support the implementation of macro-regional and sea-basin strategies, the NPA Monitoring Committee is encouraging clustering activities between ongoing …