Månadens projekt – Our Stories

Vår gemensamma kultur och historia syns på Norrskensvägen och förenar Finland, Sverige och Norge. Ett exempel på detta är de sex språken som talas i området. Områdets …

Arctic Award winners 2018 selected

The Arctic Awards 2018 project competition was launched on the 2nd May and closed on the 10th June. The award has been designed to highlight exceptional projects focusing on …