Norska IR-midler i call 10

Ansökningsomgång nr 10 planeras vara öppen 15 april – 28 maj 2019. Alla fyra insatsområden är öppna för ansökningar om EU-medel.   När det gäller norska …

Buori Sámi álbmotbeaivvi!

Buori Sámi álbmotbeaivvi! Hyvää saamelaisten kansallispäivää! Grattis alla samer på …

Ansökningsomgångar 2019

Nordprogrammet kommer att ha tre ansökningsomgångar under detta år, enligt följande: Call 9: 2018-12-14 – 2019-02-28 Call 10: 2019-04-15 – 2019-05-28 Call 11: …