Månadens projekt – CYNIC

CYNIC - Företagsmodeller för digital innovation och informationssäkerhet https://www.cynic.se/   Bristande förmågor i informationssäkerhet är ett hinder som …

Glad sommar

Glad sommar önskar Interreg …

Nya projekt!

Till call nio som stängdes i slutet av februari inkom totalt 19 ansökningar. Styrkommittén för Interreg Nord, delområde Nord, träffades i Haparanda den 28-29 maj och åtta …