Arctic Project Awards 2019 Preannouncement

Arctic Project Awards 2019 Preannouncement The third edition of the Arctic Awards competition will open in late March and run until April 2019. The award highlights good …

Månadens projekt – Sámi musihkkaakademiija

Inom ramarna för projektet Sámi musihkkaakademiija utvecklas och skapas ett utbildningsnätverk i syfte att utveckla och stärka den samiska musiken som utkomstkälla. Detta …

Nionde ansökningsomgången har stängt

Vi har nu stängt den nionde ansökningsomgången i Nordprogrammet och det har kommit in 19 ansökningar:Interreg Nord call 9 För mer information om hur beredningsprocessen ser …

Diehtojuohkin ja prošeaktarávven

Interreg Davvi-prográmma doarju rádjerasttildeaddji ovttasbarggu miehtá Sámi. Dál lágidit mii diehtojuohkima gos muitalit eambbo makkár prošeavttaide prográmma sáhttá …