Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.  Projektbanken uppdateras löpande efter att förvaltande myndighet fattat ett beslut om stöd.

Du kan själv sortera listan efter insatsområden och andra parametrar.  Om du klickar på ett projekt hittar du detaljerad information.

Här hittar du programmets Projektportfölj_SWE version 2017-01-04

Resultat 2007-2013 Intereg IVA Nord.