För svenska och finska partners finns drygt 19 MEUR kvar av att ansöka om för perioden 2014-2020. Dessa medel är fördelade mellan programmets insatsområden enligt följande:

  • Forskning och innovation: 12,66 meur
  • Entreprenörskap: 12,07 meur
  • Kultur och miljö: 10,45 meur
  • Gemensam arbetsmarknad: 2,10 meur