Det finns drygt 39 miljoner euro att ansöka om för perioden 2014-2020. Dessa medel är fördelade mellan programmets insatsområden enligt följande;

  • Forskning och innovation: 29,1 %
  • Entreprenörskap: 33,3 %
  • Kultur och miljö: 29,1 %
  • Gemensam arbetsmarknad: 8,6 %

På norsk sida finns det drygt 8 miljoner euro i IR-midler till projekt.