På Nordprogrammets  hemsida kommer det att finnas information om när de olika ansökningsomgångarna är öppna.