På Nordprogrammets  hemsida kommer det att finnas information om när de olika ansökningsomgångarna är öppna.

Ansökan om förstudier kan skickas in via Min ansökan löpande.

 

Update 190214