Ni kan söka stöd inom något av Nordprogrammets insatsområden 2014-2020. Dessa är:

 1. Forskning och innovation
  Specifika mål: Stärka företagens kommersialiseringsförmåga av innovationer samt stärka förmågan hos aktörerna inom innovationssystemet att agera på den europeiska forskningsarenan.
 1. Entreprenörskap
  Specifika mål: Öka andelen små och medelstora företag med gränsöverskridande modeller i regionen samt bidra till ökad export bland dessa företag.
 1. Kultur och miljö
  Specifika mål: Stärka och levandegöra regionens kultur och kulturarv, förbättra bevarandestatusen över naturmiljöer samt öka den offentliga sektorns kunskap och kompetens om grön tillväxt och resurseffektivitet i regionen.
  Unikt mål för Sápmi: Stärka det samiska språket inom den samiska befolkningen.
 1. Gemensam arbetsmarknad
  Specifikt mål: Öka den gränsöverskridande rörligheten på arbetsmarknaden i regionen
  Unikt mål för Sápmi: Stärka kompetensen och kunskapsutvecklingen inom samiska näringar.

Programområdet

Programområdet delas in i två områden; delområde Nord och delområde Sápmi. Ert projekt tillhör ett av dessa områden beroende på var nyttan med projektet hamnar. Kontakta det gemensamma sekretariatet om ni är osäkra på vilket område ert projekt tillhör.

 • Delområde Nord omfattar Nordlands, Troms och Finnmarks fylkeskommuner i Norge, Norrbottens län och Norsjö, Malå, Skellefteå och Sorsele kommuner i Västerbottens län i Sverige samt Lapplands, Norra Österbottens och Mellersta Österbottens landskap i Finland.
 • Delområde Sápmi omfattar Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Tröndelag, Sör-Tröndelag fylken samt del av Hedmark fylke (Elgå Reinbetesdistrikt) i Norge, Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län samt del av Dalarnas län (Idre samebys område) i Sverige, Lappland, Norra Österbotten samt Mellersta Österbotten i Finland.

handbok-ansok-map

Två typer av projekt

Det finns två typer av projekt att söka stöd för – projekt eller förstudie. Ett projekt kan pågå maximalt i 36 månader. Det finns ingen beloppsgräns för hur mycket stöd som kan sökas för ett projekt. En förstudie kan pågå under högst 12 månader. Gränsen för hur mycket EU-stöd som maximalt beviljas en förstudie är 10 000 EUR.

Från och med 1 juli 2018 höjs gränsen för hur mycket EU-stöd en förstudie kan beviljas. De nya bestämmelserna innebär att en förstudie kan beviljas maximalt 10 000 EUR i EU-stöd per deltagande land, d.v.s. max 20 000 EUR om både Sverige och Finland deltar i förstudien. För norska parter i en förstudie gäller fortfarande en maxgräns på 10 000 EUR i IR-midler.

Oavsett projektform kommer ni att ha två s.k. avslutsmånader efter projektets slutdatum. Dessa två avslutsmånader är enbart till för att ni ska ha möjlighet att betala era fakturor. Under dessa två månader får alltså inga aktiviteter ske utan de ska ha genomförts inom projekttiden. Projekttiden framgår av ert beslut. Det får heller inte bokföras några fler kostnader efter projekts slutdatum. Det enda undantaget är kostnaden för intyget från finsk nationell kontrollant som får vara bokförd och betald senare men innan ansökan om utbetalning skickas in.

Läs mer om hur finska projektpartners redovisningar ska kontrolleras i avsnittet Genomföra.