Förstudier kan sökas inom alla insatsområden i Nordprogrammet för både delområde Nord och Sápmi.

Villkor för en förstudie:

  • Max 10 000 € i EU-stöd och 10 000 € i IR-medel kan erhållas.OBS! Fr.o.m. 1 juli 2018 höjs gränsen för EU-stöd till förstudier till max 10 000 € per deltagande land (gäller Sverige och Finland).
  • Förstudien kan pågå högst 12 månader
  • Förstudien måste ha partners från minst 2 länder. (Undantag kan göras för Norge om det finns en god projektidé, men samarbetspartner saknas. Projektet ska då innehålla aktiviteter för att hitta samarbetspartner).

Ansökan görs löpande i Min Ansökan.

Ansökan för norska IR-medel gör du i RF 1350.

Beslut fattas löpande av förvaltande myndighet och norsk förvaltande organisation. Innan beslut om stöd fattas genomförs ett samråd med sekretariatet i Tromsö och informationspunkt i Rovaniemi, samt med Nord-Trøndelag fylkeskommune gällande sydsamiska aktiviteter.

I övrigt gäller samma regler för en förstudie som för projekt De naturliga skillnader som finns mellan förstudier och projekt beror på tidsperioden och omfattningen mellan förstudie och projekt. 

När kan det vara bra att söka en förstudie i stället för ett projekt?

  • För att utreda förutsättningarna för ett kommande huvudprojekt eller bygga ett partnerskap. Det ger en möjlighet att träffa presumtiva partners för att testa samarbetet innan man bestämmer sig för att driva ett större projekt.
  • När ni kommer fram till att den kunskap ni behöver saknas. Då kan det vara lämpligt att börja med en förstudie.
  • Förstudien kan bidra till bättre kvalitet, bättre planering, och att man kommer igång med arbetet i projektet snabbare. Man kan också få svar på om projektidén är möjlig att drivas vidare i ett huvudprojekt.