Nu har Interreg Nord en Facebooksida!

Nu kan du snabbt se nyheter och information samt vara aktiv på Interreg Nords Facebook-sida. Gör en vänförfrågan för att skapa ett nätverk av …

Förlängd ansökningstid

Det är en del tekniska problem med Min ansökan. Med anledning av detta förlänger Interreg Nord ansökningstiden till 9 mars. Detta gäller även Norska …

Att planera projektets budget

Vi är mycket glada över det positiva gensvaret som Nordprogrammet har fått i uppstarten av den nya programperioden.   Vi har förstått att det är många som kommer …

Min ansökan

Det är just nu problem med att Min ansökan stängs ned. Om man är inloggad då tjänsten går ned, hamnar man på en intetsägande felsida. Ansökan i sig sparas var femte …

Ledamöter Övervakningskommitté

Finland, Sverige och Norge har i samförstånd med förvaltande myndighet inrättat en gemensam Övervakningskommitté. De deltagande länderna har kommit överens om …