Förstudier

Nu finns det möjligheter att söka förstudier inom följande två områden: Gemensam arbetsmarknad inom insatsområde 4 och Resurseffektivitet inom insatsområde 3 …