Fortsatt stort intresse för Nordprogrammet

Vi har nu stängt den andra ansökningsomgången i Nordprogrammet och det har kommit in 23 ansökningar. Störst intresse finns denna gång inom insatsområdet Forskning och …