Ansök senast 1 februari

Visst vet du att ni söka medel från Interreg Nord om din organisation har en projektpartner i norra Sverige, Finland eller Norge? Har ni idéer inom forskning, entreprenörskap, …

InterregINFO 7-8 december

Här finns bilder som visades under Nordprogrammets informationsdagar 7-8 december 2016. 7 dec Programinfo 8 dec Uppstartsmöte 8 dec Start-up …

Uppdaterad projekthandbok

Nu är projekthandboken uppdaterad. Gäller främst avsnitten för personalkostnader och grafiska riktlinjer. Underlagen för redovisning till nationell kontrollant är även …

Nya projekt

Den 12 oktober hölls det fjärde mötet med styrkommittéerna för Nordprogrammet. Vid mötena prioriterades projekt för ca 4,2 MEUR i EU-stöd och ca 1 MEUR i norska …