Uppdaterad projekthandbok

Nu är projekthandboken uppdaterad. Gäller främst avsnitten för personalkostnader och grafiska riktlinjer. Underlagen för redovisning till nationell kontrollant är även …