FRAMTIDENS SNOWBOARDs TILLVERKAS av TÅNG!

Den 30 maj 2017 hölls det femte mötet med styrkommittén för Interreg Nord. Styrkommittén prioriterade EU-stöd för ca 31 miljoner kronor till sex gränsöverskridande …

Arctic Project Clustering Event 10-11 May 2017

The Arctic Project Clustering Event held in Skellefeå May 10-11th 2017 gathered more than 90 participants from the programme areas of Botnia-Atlantica, Interreg Nord, Northern …