Europe in My Region

Sista anmälningsdagen är 2 april. Mitt Europa (Europe in My Region) är en informationssatsning i hela EU som ger projekt och företagssatsningar möjlighet att visa …

Vill du veta mer om företags- och projektstöd

Måndag den 26 mars kl 18.00 Övre Soppero, Den gode herdens kyrka.  Välkomna till informationsträff om Sametingets stödprogram inom Landsbygdsprogrammet och Interreg …

Månadens projekt

The WiRMa project is about developing IoT applications for supporting the winter road maintenance in Arctic road weather conditions. The idea is to bring different systems and …