Start-up meeting 4.12.2019

Powerpointpresentation from the meeting in Haparanda: Start-up-meeting-4.12.2019-HaparandaLadda …

Månadens projekt – Less-PFAS

Hållbar hantering av PFAS förorenade material Vad är PFAS? Per- och polyfluoroalkylerade ämnen (PFAS) är ett samlingsnamn för en stor mängd kemikalier, som utgör ett …