INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Med anledning av att projekt kan drabbas av inställda resor och inställda evenemang på grund av Covid19 vill förvaltande myndighet och norsk förvaltande organisation …

Ansökningsomgång 12

1 april – 14 maj 2020Prioritering av ansökningar sker vid styrkommittéernas möte den 6 oktober 2020Observera att det är begränsat med EU-medel för de olika …

Månadens projekt – SmartCharge

Övergången till ett koldioxidsnålt samhälle påverkar människor lokalt och internationellt. FN har satt upp mål för en hållbar utveckling och förbundit de flesta staterna …