Nytt förtroende att förvalta program

Länsstyrelsen i Norrbottens län får i uppdrag att förbereda och förvalta det gränsöverskridande samarbetsprogrammet Interreg Sverige - Finland - Norge. Den svenska …

Månadens projekt – Arctic 5G Test Network

Arctic 5G Test Network är ett Interreg Nord-projekt med målet att stärka företagens kommersialiseringskapacitet för 5G-baserade innovationer. Projektet syftar till …