Månadens projekt – Beavnardahke

SYNLIGGÖR SYDSAMISKA KULTURMINNEN Det sydsamiska kulturarvet dokumenteras av bland annat Gaaltije – Sydsamiskt kulturcenter i Staare (Östersund) och Saemien Sijte - …