Slututvärdering Interreg Nord 2014-2020

Oxford Research AB har på uppdrag av förvaltande myndighet genomfört en resultat- och måluppfyllelseutvärdering av Interreg Nord 2014–2020. Utvärderingen har undersökt …

Avslutande möte

Övervakningskommittén och några av Styrkommittéernas ledamöter för Interreg Nord träffades för ett sista avslutande fysiskt möte i Tromsö den 3 maj 2022. …

Månadens projekt – VekuVaku

Interreg Nord projektet VekuVaku - Vattenkraftens kulturarv har målsättningen att öka kunskapen om vattenkraftens historia läng Ule- och Luleå älv och dess kulturhistoriska …