Aktörer i Norrbotten- Medfinansiering utvecklingsprojekt inom Nordprogrammet

Från 1 januari 2017 har det regionala utvecklingsansvaret övergått till Region Norrbotten. Ni som avsett att ansöka om medfinansiering från Länsstyrelsen i Norrbotten för projekt inom Nordprogrammet ska nu göra det från Region Norrbotten.

 

För er som har pågående projekt med medfinansiering från Länsstyrelsen i Norrbotten ska ansökan om utbetalning ske hos Region Norrbotten i fortsättningen.

 

För mer information se Region Norrbottens hemsida