Ansök senast 1 februari

Visst vet du att ni söka medel från Interreg Nord om din organisation har en projektpartner i norra Sverige, Finland eller Norge? Har ni idéer inom forskning, entreprenörskap, kultur och miljö eller gemensam arbetsmarknad så har vi 18,8 miljoner € som väntar på goda projektidéer från er. Ni kan få upp till 65 % av kostnaderna betalda med EU stöd.

 

Ansök senast 1 februari 2017.