Ansökningsomgång 12

  • 1 april – 14 maj 2020
  • Prioritering av ansökningar sker vid styrkommittéernas möte den 6 oktober 2020
  • Observera att det är begränsat med EU-medel för de olika insatsområdena

Se vad som gäller för ansökningsomgång 12 under Ansök