Ansökningsomgång 3

Ansökningsomgång 3 är en riktad omgång med särskilda prioriteringar inom de två delområdena Nord och Sápmi.

 

Delområde Nord
Insatsområdena 2 Entreprenörskap, 3 Kultur och miljö, 4 Gemensam arbetsmarknad är öppna för ansökningar. Insatsområde 1 är stängt denna ansökningsomgång men öppnar igen vid ansökningsomgång 4 som kommer att vara öppen 1 april- 1 juni 2016.

Vi ser gärna fler ansökningar inom insatsområde 4, Gemensam arbetsmarknad.

 

Delområde Sápmi
Insatsområdena  1 Forskning och Innovation, 2 Entreprenörskap, 3 Kultur och miljö, 4 Gemensam arbetsmarknad är öppna för ansökningar.

Vi ser gärna ansökningar insatsområdena 1 Forskning och Innovation och 2 Entreprenörskap. 

 

Ansökningstiden för ansökningsomgång 3 är 1 december 2015 -1 februari 2016

 Interreg Nord prioriterar projekt som 

– kan visa på behovet, dvs vilket problem som ska lösas

har god förankring bland de som berörs av projektet

– har ett balanserat partnerskap, dvs aktörer som bidrar med kompetens i den aktuella frågan

bidrar till bestående effekter efter projektidens slut

bidrar till programmets mål och resultat

Ta gärna kontakt med handläggarna för tips och råd när ni ska göra en ansökan. Informationstillfällen kommer att erbjudas i samband med att ansökningsomgång 3 öppnar. Se vidare information på programmets hemsida.