Ansökningsomgång 6

Har ni idéer inom forskning, entreprenörskap, kultur och miljö eller gemensam arbetsmarknad så har vi 15,3 miljoner € som väntar på goda projektidéer från er. Ni kan få upp till 65 % av kostnaderna finansierade med EU stöd. Ni som har en idé om gränsöverskridande samarbete som ni vill utveckla kan skicka in en Beskrivning av projektidé till interregnord.norrbotten@lansstyrelsen.se


Sjätte ansökningsomgången är öppen mellan 1 juni och 4 september 2017.


Kontaktuppgifter hittar ni här