Ansökningsomgångar 2019

Nordprogrammet kommer att ha tre ansökningsomgångar under detta år, enligt följande:

Call 9: 2018-12-14 – 2019-02-28

Call 10: 2019-04-15 – 2019-05-28

Call 11: 2019-08-15 – 2019-09-30

 

Observera även att projekten får pågå maximalt till och med 2022-09-30, efter det stängs programmet.