Avslutande möte

Övervakningskommittén och några av Styrkommittéernas ledamöter för Interreg Nord träffades för ett sista avslutande fysiskt möte i Tromsö den 3 maj 2022. Förvaltande myndighet för Nord-programmet vill rikta ett stort tack till alla representanter för ett stort engagemang i programgenomförandet 2014-2020 och för alla trevliga gränsöverskridande möten i vårt fantastiska programområde.

Avslutande möte för Interreg Nord

Interreg Nord programmet har under programperioden 2014-2020 beviljat cirka 63 miljoner Euro till 118 stycken gränsöverskridande projekt. Just nu pågår 44 projekt och 32 av dessa kommer att pågå ända till 30 september 2022.

Läs gärna mer på vår resultatsida