BITEN AV POLARBACILLEN?

Polarbacillen” är ett begrepp som beskriver vad som händer med den som någon gång har satt sin fot på Svalbard – man vill alltid komma tillbaka. Den 22 maj 2018 hölls det sjunde mötet med de båda styrkommittéerna för Interreg Nord. Denna gång träffades ledamöterna på Svalbard, 78 grader nord, högt upp i Arktis.

 

Svalbard, med sina 2 600 invånare, bjöd på strålande väder och förutom de formella mötesdagarna fick ledamöterna ta del av information om lokalstyret på ön, om näringslivsutveckling samt utbildning och forskning på Svalbard.

 

Två av de fem projekten inom delområde Nord rör insatsområde 2 som handlar om att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag. Detta vill det ena projektet göra genom att öka kompetensen hos små och medelstora företag i hur de kan kombinera digital tjänsteinnovation och informationssäkerhet. Det andra projektet ska identifiera produkter som har potential för ecodesign och utveckla cirkulära affärsmodeller. Projektet vill på det sättet visa på möjligheterna med återtillverkning för regionens små och medelstora företag.

 

Två projekt vill främja sysselsättningen och arbetskraftens fria rörlighet. I dessa fall genom att ge regionens ungdomar insikt i entreprenörskap och möjligheten att både arbeta och starta företag över gränserna samt genom att öka kunskapen om akademisk arbetskraftsrörlighet.

 

Ett projekt rör delområde Sápmi och det vill förmedla kunskap om mångfalden i den samiska kulturen och hur det kan användas som underlag för upplevelser och turism.

 

En fullständig lista på prioriterade projekt finns här.

Vid frågor kontakta:

Iiris Mäntyranta, Förvaltande myndighet Interreg Nord
+46 10 22 55 376