Månadens projekt – VekuVaku

Interreg Nord projektet VekuVaku - Vattenkraftens kulturarv har målsättningen att öka kunskapen om vattenkraftens historia läng Ule- och Luleå älv och dess kulturhistoriska …

It’s time to meet for a celebration

Welcome to join us for the Interreg Botnia-Atlantica, Interreg Nord & Interreg Aurora celebration of cross-border cooperation We are looking forward to seeing you.For …