Här samlar vi de blanketter och mallar som ni kommer att behöva i ert projekt för att ansöka om stöd, under tiden ni genomför ert projekt och då det är tid för att avsluta det.

Min Ansökan
Min ansökan Guide version 2018-04-11


Ansöka om stöd
Beskrivning av projektidé 
Intyg de minimis
Försäkran om medfinansiering 

Den här mallen kan användas som hjälp vid ifyllnad av budget i Min ansökan: Budgetmall 2014-2020 Interreg Nord


Redovisning av kostnader och finansiering till nationell kontrollant

Redovisning av kostnader och finansiering till nationell kontrollant (uppdaterad 210519)
Lägesrapport till nationell kontrollant (uppdaterad 200303)
Administrativa rutiner (SVE uppdaterad 210114)
Arbetsbeskrivning EU projekt(uppdaterad 201217)
Personalsammanställning (uppdaterad 200303)
Tidrapport 


Ansökan om utbetalning
Läges- slutrapport version 2017-04-01

Anvisningar Läges- slutrapport version 2017-04-01

Bilaga a) Indikatorer och näringslivets deltagande
Bilaga b) Intyg de minimis
Bilaga c) Stöd enligt gruppundantag
Bilaga d) Norsk budget


Övrigt

Affisch (A3) Uppdaterad 191005.