Svensk version – färg

Logotyp sve färg


Svensk version – svartvit

Logotyp sve sv

 


Engelsk version – färg


Engelsk version – svartvit

Logotyp fin sv


 

Här finner ni länk till EU-flaggan.  Tänk på att ni ska uppfylla de grafiska riktlinjerna. EU-flaggan samt texterna Europeiska Unionen och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden ska finnas med. För mer information se avsnitt Grafiska riktlinjer.