Extra EU-miljoner till Interreg Nord

Europeiska kommissionen har beslutat att godkänna den programändring som EU-programmet Interreg Nord ansökt om. Det innebär att Interreg Nord kommer att ha ytterligare 18,4 miljoner euro att fördela i programområdet under kommande år.

 

”En fantastisk möjlighet för både nya och gamla projektägare och för hela programområdets konkurrenskraft!” säger Johan Antti, länsråd i Norrbottens Län och medlem i Interreg Nords styrkommitté.

 

Nu gäller det för Interreg Nord att få in nya projekt att fördela pengarna i. Interreg Nords finansiering ska stötta gränsöverskridande samarbeten med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen i programområdet, framför allt genom att öka konkurrenskraften och attraktiviteten. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge och hela Sápmi.

 

Att det finns extra pengar att fördela beror på att andra EU-program inte kom igång med sin verksamhet inom beräknad tid. För att få ta del av pengarna har Interreg Nord ansökt om en programändring.

 

Under den ansökningsomgång som startade den 14 december och sträcker sig fram till den 28 februari 2019 kommer programmet att använda sig av två förenklingsmöjligheter med förhoppning om att underlätta administrationen för några av projekten. För mer information om förenklingarna och om ansökningsomgångar under 2019 se webbsidan.