Hur ansöka om utbetalning av EU-stöd?
Utbetalning sker i två steg. Det första steget innebär att varje part redovisar sina kostnader och finansiering till nationell kontrollant i respektive land. I Sverige är det Länsstyrelsen i Norrbottens län som ansvarar för de nationella kontrollanterna. I Finland är det Arbets- och Näringsministeriet som enligt ett särskilt förfarande godkänner nationella kontrollanter som projekten har upphandlat. Information om val av revisor och certifieringsförfarandet finns på Arbets- och näringsministeriets hemsida

Det andra steget innebär att den samordnande stödmottagaren ansöker om utbetalning av EU-stöd hos förvaltande myndighet. Grunden för ansökan är intygen över godkända kostnader och finansiering som respektive stödmottagare har fått från nationell kontrollant. Den samordnande stödmottagaren sammanställer intygen och gör därefter ansökan om utbetalning elektroniskt via systemet ”Min ansökan”.

Om vi får projektet beviljat – till vem görs utbetalningar av EU-stöd?
Utbetalningar görs till samordnande stödmottagare som ska fördela medel till övriga stödmottagare så snart som möjligt.

Varför kan jag inte ansöka om utbetalning på projektet?
Om den e-postadress du använder som användarnamn vid inloggning i Min Ansökan inte finns sparad som en ”kontakt” på ärendet i systemet så kan du inte ansöka om utbetalning. Man kan ha flera kontakter i ett ärende och alla som finns inlagda i vårt system kan logga in med sitt användarkonto för att göra ansökan om utbetalning. Ni kan komplettera med nya e-postadresser via mail till oss så att vi kan lägga in dem i efterhand. Det viktiga är alltså att den mailadress som används för användarkontot finns som en ”kontakt” i själva ärendet, då kan systemet koppla ihop ärendet med den som loggar in.