Fem exempel på projekt i Sápmi

EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete i
norr för att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen 2014-2020.
Nordprogrammet är uppdelat i två delområden: Nord och Sápmi.

 

Delområde Sápmi omfattar:
• Finland: Lapplands, Norra Österbottens och Mellersta Österbottens
landskap
• Norge: Fylkene Nordland, Troms, Finnmark och Trøndelag samt del
av Hedmark fylke (Elgå Reinbetesdistrikt)
• Sverige: Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt del av
Dalarnas län (Idre sameby)

 

För mer information
Interreg Sapmi  svenska
Interreg Sapmi davvisamegillii
Interreg Sapmi  norsk
Interreg Sapmi  suomeksi

 

samesmycke