circle-icon-red-arrow

Interreg Aurora

Täältä löydät tietoa tulevasta ohjelmakaudesta 2021-2027

circle-icon-check

Tulokset

Täältä löydät tietoa Pohjoisen-ohjelman 2014-2020 tuloksista.

circle-icon-red-letter

Hakeminen

Hakukierros nro 12 on suljettu 14. toukokuuta 2020.

circle-icon-red-portfolio

Hankkeet

Täältä voit saada lisätietoa kaikista Pohjoinen-ohjelman myönnetyistä hankkeista 2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Hankekäsikirja

Tästä löydät lisätietoa ja tukea hankkeen eri prosesseihin.


EU-ohjelma Interreg Pohjoinen tukee rajat ylittävää yhteistyötä ja sen tarkoituksena on taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen vahvistaminen kaudella 2014-2020. Pohjoinen-ohjelman kokonaisvaltainen tavoite on ohjelma-alueen kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen. Ohjelman piiriin kuuluvat Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Suomi, Pohjois-Norja sekä saamelaisalueet.

Alue eroaa muista Euroopan alueista omien erityispiirteidensä kylmän ilmaston, kaamoksen, suurten luonnonalueiden ja runsaiden luonnonvarojensa vuoksi.


Uutisia:

Kuukauden hanke- High Frequency Induction Technology for advanced Materials Processing (InTeMP)

Interreg Pohjoinen-projektissa InTeMP tutkitaan korkeataajuuksisen induktiokuumennuksen …

The public hearing process of the Interreg Aurora programme 2021-2027 has been closed

The public hearing process for the Interreg Aurora programme 2021-2027 has been closed. We thank …

Presentations from Public hearing Interreg Aurora

The Interreg Aurora Programme Coordinators and Managing Authority thanks all the participants …
  • Kuukauden hanke- High Frequency Induction Technology for advanced Materials Processing (InTeMP)

    Interreg Pohjoinen-projektissa InTeMP tutkitaan korkeataajuuksisen induktiokuumennuksen …
  • The public hearing process of the Interreg Aurora programme 2021-2027 has been closed

    The public hearing process for the Interreg Aurora programme 2021-2027 has been closed. We thank …
  • Presentations from Public hearing Interreg Aurora

    The Interreg Aurora Programme Coordinators and Managing Authority thanks all the participants …