circle-icon-red-arrow

Interreg Aurora

Täältä löydät tietoa tulevasta ohjelmakaudesta 2021-2027

circle-icon-check

Tulokset

Täältä löydät tietoa Pohjoisen-ohjelman 2014-2020 tuloksista.

circle-icon-red-letter

Hakeminen

Viimeinen hakukierros nro 12 on suljettu 14. toukokuuta 2020.

circle-icon-red-portfolio

Hankkeet

Täältä voit saada lisätietoa kaikista Pohjoinen-ohjelman myönnetyistä hankkeista 2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Hankekäsikirja

Tästä löydät lisätietoa ja tukea hankkeen eri prosesseihin.


EU-ohjelma Interreg Pohjoinen tukee rajat ylittävää yhteistyötä ja sen tarkoituksena on taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen vahvistaminen kaudella 2014-2020. Pohjoinen-ohjelman kokonaisvaltainen tavoite on ohjelma-alueen kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen. Ohjelman piiriin kuuluvat Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Suomi, Pohjois-Norja sekä saamelaisalueet.

Alue eroaa muista Euroopan alueista omien erityispiirteidensä kylmän ilmaston, kaamoksen, suurten luonnonalueiden ja runsaiden luonnonvarojensa vuoksi.


Uutisia:

Loppuarviointi Interreg Pohjoinen 2014-2020

Oxford Research AB on toteuttanut Interreg Nordin 2014–2020 tulos- ja tavoitteiden …

Päätöskokous

Interreg Pohjoinen-ohjelman Seurantakomitea ja osa Hallintokomiteoiden jäsenistä kokoontuivat …

Kuukauden hanke – VekuVaku

Interreg Pohjoinen hankkessa Vesivoiman kulttuuriperintö (VekuVaku) lisätään tietoa Oulujoen …
  • Loppuarviointi Interreg Pohjoinen 2014-2020

    Oxford Research AB on toteuttanut Interreg Nordin 2014–2020 tulos- ja tavoitteiden …
  • Päätöskokous

    Interreg Pohjoinen-ohjelman Seurantakomitea ja osa Hallintokomiteoiden jäsenistä kokoontuivat …
  • Kuukauden hanke – VekuVaku

    Interreg Pohjoinen hankkessa Vesivoiman kulttuuriperintö (VekuVaku) lisätään tietoa Oulujoen …