Neljäs hakukierros on sulkeutunut

Pohjoinen-ohjelman neljäs  hakukierros on nyt sulkeutunut ja ohjelmaan on tullut 20 hakemusta. Interreg Nord call 4   Lisätietoa käsittelyprosessista löydätte …

Uusia hankkeita priorisoitu

Pohjoinen- ohjelman hallintokomiteoiden kolmas kokous pidettiin 10. toukokuuta. Kokouksessa priorisoitiin 1,9 MEUR EU- tukea neljälle rajat ylittäville hankkeelle Pohjoinen …