Arktisen bakteerin puraisema?

”Arktisen bakteerin puraisema” käsitettä käytetään kuvaamaan tilannetta jossa ensimmäistä kertaa Huippuvuorille saapuva vierailija haluaa tämän jälkeen aina uudelleen palata tänne. Interreg Pohjoinen – ohjelman hallintokomiteat kokoustivat seitsemännen kerran, 22. toukokuuta 2018 leveyspiiri 78 pohjoista, arktisella alueella eli Huippuvuorilla.

 

Huippuvuoret, 2600 asukkaineen ja mahtavine sääolosuhteineen, tarjosivat upeat puitteet kokouspäiville. Virallisten kokouspäivien lisäksi hallintokomiteoiden jäsenet saivat paljon tietoa mm. saaren paikallishallinnosta, elinkeinoelämän kehityksestä, sekä koulutus- ja tutkimusmahdollisuuksista.

 

Nyt rahoitetusta, Pohjoinen osa-ohjelman hankkeista, kahden hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä. Yhden hankkeen tavoitteena on yhdistää digitaaliset palveluinnovaatiot ja tietoturvallisuus ja toisessa hankkeessa määritellään tuotteet, joissa on ekodesign potentiaalia ja mahdollisuus edistää kierotaloutta. Hanke haluaa osoittaa kuinka uudelleen valmistuksella on liiketoiminta mahdollisuuksia alueen pienille ja keskisuurille yrityksille.

 

Kaksi rahoitetuista hankkeista haluaa edistää työllisyyttä ja työvoiman vapaata liikkuvuutta. Näiden hankkeiden tavoitteena on mm. lisätä alueen nuorten tietoja ja taitoja yrittäjyydestä, työskentelymahdollisuuksista sekä yritysten perustamisesta sekä lisätä akateemisen työvoiman liikkuvuutta.

 

Sapmin osa-ohjelman rahoitetussa hankkeessa jaetaan tietoa saamelaisen kulttuurin monimuotoisuudesta ja sen käyttömahdollisuuksista elämyksien ja matkailun toimialoilla.
Yksityiskohtaisemmat tiedot hallintokomiteoiden priorisoimista hankkeista löydät tästä ”LINKISTÄ”.

 

Lisätiedot:
Iiris Mäntyranta, Hallintoviranomainen Interreg Pohjoinen
+46 10 22 55 376