Täältä löydätte lomakkeet ja mallit, joita tarvitsette tuen hakemiseen ja hankkeen toteuttamiseen.

Min ansökan/ Hakemukseni

Pikaopas Min ansökan versio 2018-04-11


Tuen hakeminen
Hankeidean kuvaus
Todistus De minimis
Vastinrahoitusta koskeva vakuut

Tätä mallia voidan käyttää apuna täyttäessä budjetti Min ansökanissa: Budjetti malli 2014-2020 Interreg Nord


Kansalliselle tarkastajalle toimitettava menoja ja rahoitusta koskeva selvitys

Kustannus-ja rahoitusraportti kansalliselle tarkastajalle ( up dated 200303)
Väliraportti kansallinen tarkastus (up dated 200303)
Hallinnolliset käytännöt (FIN) updated 210114
Henkilöstökustannusten yhteenveto (up dated 200303)
Henkilöstön toimenkuvaus toimi EU-hankkeessa (up dated 200217)
Työajan seuranta


Hallintoviranomaiselle osoitettu maksatushakemus
Väli- loppuraportti versio 1.4.2017

Ohjeita Väli- loppuraportti versio 1.4.17


Liite a) Indikaattorit ja elinkeinoelämän osallistuminen
Liite b) Todistus De minimis
Liite c) Ryhmäpoikkeusasetuksen mukainen tuki
Liite d) Norjan budjetti


Muut

Juliste-malliin (A3 koko)   Updated 191006