Esiselvitys-hakemusten vastaanotto suljettu ja Informaatiota 12. hakukierroksesta

Pohjoinen-ohjelmaan ei ole mahdollista lähettää esiselvitys -hakemuksia 1. lokakuuta 2019 lähtien.

 

Sen sijaan on suunnitteilla uusi hakukierros, call 12, keväälle 2020. Call 12 tulee olemaan avoinna hakemuksille, jotka valmistelevat rajat ylittävää yhteistyötä tulevalle ohjelmakaudelle (2021 – 2027), jotka ovat aikataulultaan lyhyempiä ja joilla on pienempi budjetti.

 

Vuoden vaihteen jälkeen tiedotamme lisää 12. hakukierroksesta. Tämä informaatio koskee sekä EU-varoja että Norjan IR-varoja.